Rawex Dental » botiss biomaterials » przypadki kliniczne

Przypadki kliniczne z użyciem materiałów
do regeneracji kości i tkanek miękkich


Autor:

Dr Krzysztof Chmielewski, Gdańsk

– Prezydent Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej


Kieszonka poekstrakcyjna

collacone®

Więcej informacji


Pokrycie recesji korzeni

mucoderm®
maxresorb

Więcej informacji


Augmentacja tkanek

miękkich mucoderm®

Więcej informacji


Sinus Lift

cerabone®, Jason® membrane

Więcej informacji


Pokrycie recesji korzeni

mucoderm®
maxresorb

Więcej informacji


Kieszonka poekstrakcyjna

maxresorb® inject

Więcej informacji


Sinus Lift

cerabone® maxgraft®

Więcej informacjiAutor:

Dr Viktor Kalenchuk, Chernivtsi


Sinus Lift and Ridge augmentation

cerabone®, Jason®membrane

Więcej informacji


Ridge augmentation

cerabone®,
collprotect® membrane

maxresorb

Więcej informacji


Ridge augmentation


cerabone®, mucoderm®

Więcej informacjiAutor:

Dr Orcan Yüksel, Frankfurt


Soft tissue replacement with mucoderm® and A-PRF™

A-PRF™, mucoderm®

Więcej informacjiAutor:

Dr Derk Siebers, Berlin


Sinus Lift and Ridge augmentation

cerabone®, Jason® membrane

Więcej informacjiAutor:

Dr Minas Leventis, Athens


Extraction Socket

maxresorb® inject

Więcej informacjiAutor:

Dr Dr Andres Stricker, Konstanz


Ridge augmentation

maxresorb® inject,
Jason® membrane,
collprotect® membrane

Więcej informacjiAutor:

PD Dr Stefan Hägewald, Berlin


Root coverage

mucoderm®

Więcej informacji

Pozostałe przypadki kliniczne

Przypadki kliniczne - Dr Roland Török / Nürnberg
Przypadki kliniczne - Dr Fernando Rojas-Vizcaya
Case Reports (EN)
Przypadki kliniczne – wyciąg z katalogu Botiss (PL)
Nowe przypadki kliniczne – lipiec 2011
Botiss video 1
Botiss video 2